Hồ sơ bao gồm :
  • Bản phân tích Mệnh Quái.
  • Bản vẽ áp dụng Trạch Quái của chủ nhà vào công trình.
  • Bản vẽ bố trí không gian theo Phong Thuỷ vừa đảm bảo hài hoà với Kiến Trúc.
  • Bản vẽ áp dụng Huyền Không học, Thuỷ Pháp trường sinh…. Để kích thích tài lộc.
  • Bản vẽ kích thước cửa theo Lỗ Ban